ASIGURAREA PERSONALULUI

Asigurarea pentru accidente de muncă

Din momentul în care angajați un membru al personalului, asigurarea de accidente de muncă este obligatorie în Belgia. Asigurarea intervine pe diferite niveluri atunci când are loc un accident. Această asigurare poate fi extinsă cu numeroase acoperiri suplimentare, astfel încât conținutul său să fie 100% adaptat la activitățile și angajații afacerii dumneavoastră.

Securitatea dumneavoastră în cazul unui accident de muncă

Pe scurt, această asigurare poate fi invocată, desigur, pentru accidente de muncă sau pe drumul spre și de la locul de muncă (pe traseul normal), dar, de fapt, asigurarea pentru accidente de muncă oferă mult mai mult. Există o serie de garanții standard care asigură faptul că asigurarea este pe deplin adaptată la societatea noastră modernă.

  • Partenerul coabitant: în cazul decesului unui angajat, partenerul coabitant este considerat egal cu soțul/soția.
  • Munca la domiciliu: sunt asigurate accidentele în cadrul muncii la domiciliu.
  • Misiune 24/24: sunt acoperite accidentele survenite în timpul misiunilor temporare, în străinătate sau nu.
  • Evenimente sportive și de altă natură: sunt acoperite accidentele din timpul sau în timpul deplasării către/de la un eveniment pe care îl organizați sau la care participă angajații dumneavoastră.

Ce este acoperit?

  • Costuri medicale
  • Incapacitate temporară de muncă
  • Incapacitate permanentă de muncă
  • Decesul ca urmare a unui accident

Calculați prima pentru pachet

Aici puteți calcula cu ușurință prima de asigurare.
RO