PERSONEELSVERZEKERING

Arbeidsongevallenverzekering

Van zodra u één personeelslid in dienst hebt, is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht in België. De verzekering komt op verschillende vlakken tussen wanneer er zich een ongeval voordoet. Deze verzekering is uitbreidbaar met tal van extra dekkingen zodat de inhoud 100% afgestemd is op uw bedrijfsactiviteiten en medewerkers.

Uw zekerheid bij arbeidsongevallen

Kort door de bocht kan deze verzekering natuurlijk aangesproken worden voor ongevallen op de werkvloer of op de weg van en naar het werk (via normale route), maar in se biedt een arbeidsongevallenverzekering veel meer. Zo zijn er een aantal standaard waarborgen die ervoor zorgen dat de verzekering helemaal aansluit bij onze moderne samenleving.

  • Samenwonende partner: in geval van overlijden van een werknemer wordt de samenwonende partner gelijkgesteld met de echtgenoot.
  • Thuiswerk: ongevallen in het kader van thuiswerk zijn verzekerd.
  • Opdracht 24/24: ongevallen gedurende tijdelijke opdrachten, al dan niet in het buitenland, worden gedekt.
  • Sportieve en andere evenementen: er is een tussenkomst bij ongevallen tijdens of op weg van/naar een evenement dat u organiseert of waaraan uw medewerkers deelnemen.

Wat wordt gedekt?

  • Medische kosten
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Permanente arbeidsongeschiktheid
  • Overlijden n.a.v. een ongeluk

Premie berekenen voor het pakket

U kunt hier eenvoudig de premie voor uw verzekering berekenen.
NL