UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE

Ubezpieczenie od wypadków w miejscu pracy

Od momentu zatrudnienia pracownika, ubezpieczenie od wypadków przy pracy jest w Belgii prawnie wymagane. Ubezpieczenie interweniuje w różnych obszarach, gdy dojdzie do wypadku. Ubezpieczenie to można rozszerzyć o liczne dodatkowe zakresy, tak aby jego treść była w 100% dostosowana do działalności firmy i jej pracowników.

Twoje bezpieczeństwo w razie wypadku przy pracy

Krótko mówiąc, to ubezpieczenie można oczywiście wykorzystać w przypadku wypadków w miejscu pracy lub w drodze do pracy i z pracy (normalną trasą), ale samo ubezpieczenie od wypadków przy pracy oferuje znacznie więcej. Istnieje szereg standardowych gwarancji, które zapewniają, że ubezpieczenie jest w pełni dostosowane do naszego nowoczesnego społeczeństwa.

  • Współzamieszkujący partner: w przypadku śmierci pracownika, współzamieszkujący partner jest traktowany jak współmałżonek
  • Praca w domu : wypadki w ramach pracy w domu są objęte ubezpieczeniem
  • Zlecenie 24/24 : wypadki podczas tymczasowego zlecenia, za granicą lub w inneh sytuacji, są objęte ubezpieczeniem
  • Imprezy sportowe i inne: ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki podczas lub w drodze na/z imprezy, którą organizujesz lub w której uczestniczą Twoi pracownicy

Co obejmuje ubezpieczenie ?

  • Koszty medyczne
  • Czasowa niezdolność do pracy
  • Trwała niezdolność do pracy
  • Śmierć w wyniku wypadku

Oblicz składkę za pakiet

Tutaj możesz w łatwo obliczyć składkę za swoje ubezpieczenie.
PL