OC DLA TWOJEJ FIRMY & OC PO DOSTAWIE

Wykorzystanie OC jest czasami uważane za ubezpieczenie rodzinne dla świata biznesu. Polisa ta obejmuje wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wewnątrz i na zewnątrz firmy. Co więcej, liczba roszczeń i kwoty roszczeń gwałtownie rosną... ubezpieczenie OC jest zatem koniecznością dla każdej nowoczesnej firmy!

Szkody wyrządzone osobom trzecim

To ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej interweniuje, gdy jeden z Twoich pracowników wyrządzi szkodę osobom trzecim. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno obrażenia ciała, jak i szkody materialne i niematerialne.

Ponieważ nikt nie wie z góry, jak duże będą szkody, dzięki temu ubezpieczeniu możesz zabezpieczyć przetrwanie swojej firmy.

Co obejmuje ubezpieczenie ?

 • OC DLA FIRMY

Dotyczy to szkód wyrządzonych osobom trzecim przez osoby lub budynki, zarówno wewnątrz firmy (np. dostawcy), jak i poza nią (np. pracujący dla osób trzecich).

  • Obrażenia ciała lub inne uszkodzenia fizyczne
  • Szkody rzeczowe lub materialne
  • Szkody niematerialne (niezależnie od powyższego)

 

 • OC PO DOSTAWIE
  • Odpowiedzialność za product: produkty po dostawie
  • Źle wykonane prace

Możliwe roszczenia

 • Pokrycie dla towarów, które powierzone są Ubezpieczonemu
 • Pokrycie wynajmowanych dóbr
 • Pokrycie (powierzonych lub nie) narzędzi pracy

Oblicz składkę za pakiet

Tutaj możesz w łatwo obliczyć składkę za swoje ubezpieczenie.
PL