Polityka prywatności

KLANTEN PRIVACY VERKLARING

Kim jesteśmy

Jesteśmy D'hondt Insurance NV z adresem Gistelse Steenweg 300 8200 Brugge, Belgia i numerem firmy BE0451 836 292.

Dbamy o Twoją prywatność i zawsze, gdy postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, robimy to zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.

Ustawodawstwo dotyczące prywatności zobowiązuje nas do udostępnienia Państwu informacji, które przekazujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie środki podejmujemy w celu ochrony Twojej prywatności podczas korzystania z naszych usług lub produktów oraz jakie masz prawa.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w większości przypadków jesteśmy „administratorem”. Oznacza to, że określamy cele i sposoby przetwarzania.

Kupując nasze usługi i/lub produkty, zgadzasz się, abyśmy gromadzili i przetwarzali niektóre Twoje dane osobowe zgodnie z celem opisanym w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zachęcamy do uważnego przeczytania tego oświadczenia. Sielke Torremans jest naszym koordynatorem ds. prywatności, z którym można się skontaktować pod adresem sielke.torremans@fluo-visual.com w przypadku jakichkolwiek pytań lub skorzystania ze swoich praw. Niewykluczone, że w przyszłości to oświadczenie zostanie zmienione. Dlatego prosimy o regularne ponowne zapoznawanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, które mogą ją zidentyfikować. Nie dotyczy to danych, w przypadku których usunięto tożsamość (dane anonimowe). Staramy się gromadzić jak najmniej danych osobowych, aby osiągnąć nasze cele.

Przestrzegamy przepisów o ochronie danych, które wymagają, aby przetwarzane przez nas dane osobowe użytkownika:

 • Gromadzone wyłącznie w uzasadnionych celach, o których Cię poinformowaliśmy.
 • Wykorzystywane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, tj. wykorzystywane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • Bądź dokładny i aktualizowany w razie potrzeby, nie jest już przechowywany zgodnie z potrzebami do celów, o których ci mówiliśmy, i bezpiecznie przetwarzany.

Możemy zażądać od Ciebie pewnych informacji, aby umożliwić Ci zakup lub korzystanie z naszych towarów lub usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z naszym koordynatorem ds. prywatności.

Mówiąc dokładniej, będziemy gromadzić niektóre lub wszystkie z następujących elementów danych:

 • NIP
 • Konto bankowe
 • Adres spółki
 • Biznesowa funkcja
 • Zawód
 • Historia płatności
 • Dane karty płatniczej
 • Podsumowanie płatności, konto klienta
 • Data i godzina
 • Pliki cookie stron trzecich
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane lokalizacyjne
 • Niezbędne pliki cookie
 • Zdjęcia / obrazy
 • Data urodzenia / Wiek
 • Płeć
 • Podpis
 • Stan cywilny
 • Dowód osobisty
 • Plik klienta
 • Marketingowe pliki cookie
 • Nazwa zaangażowanej strony
 • Nazwa klienta
 • Okoliczności roszczenia/sprawy
 • Pliki cookie wydajności
 • Osobisty adres e-mail
 • Prywatny numer telefonu
 • Profesjonalny numer telefonu
 • Prawo jazdy
 • Skład rodziny
 • Adres domowy
 • Pozwolenie
 • Nagranie z kamery bezpieczeństwa
 • Dane ubezpieczenia
 • Zajęcia i zainteresowania w czasie wolnym
 • Służbowy adres e-mail
Gdy pomagamy Ci w ustaleniu, wykonywaniu lub obronie Twojej pozycji prawnej i/lub roszczenia prawnego, możemy być zmuszeni do gromadzenia i przetwarzania określonych i wrażliwych informacji. Wszystkie informacje są oczywiście traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Każdy członek personelu, który ma dostęp do tych danych, będzie szanował ich poufność.

Liczymy na to, że podasz nam prawidłowe informacje. Poinformuj nas o zmianie informacji, abyśmy mogli aktualizować wszystkie informacje.

Przetwarzanie danych musi umożliwiać nam świadczenie naszych usług i produktów, ciągłe doskonalenie naszych usług i produktów dostępnych dla Ciebie oraz dostosowywanie ich do Twoich potrzeb. W szczególności przeprowadzamy następujące operacje przetwarzania:  

 • Newsletter / promocja
  Opis: Informowanie klientów o ofercie firmy
  Cel: tak długo, jak użytkownik pozostaje zapisany do newslettera
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywania w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia właściwych dla działań prawnych
  Pozycje danych: osobisty adres e-mail, zdjęcia / obrazy, służbowy adres e-mail, imię i nazwisko klienta, zgoda
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Spotkania z klientami
  Opis: Rejestracja wizyt klientów na papierze lub komputerze
  Cel: Zarządzanie dostępnością / kalendarzem
  Podstawa prawna: Umowa
  Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywania w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia właściwych dla działań prawnych
  Elementy danych: osobisty adres e-mail, osobisty numer telefonu, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, data i godzina
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Polecenie klienta
  Opis: Przeniesienie akt klienta do innego specjalisty
  Cel: Spełnienie żądania klienta i/lub zapewnienie właściwej obsługi pliku
  Podstawa prawna: Umowa
  Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywania w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia właściwych dla działań prawnych
  Elementy danych: adres domowy, osobisty adres e-mail, osobisty numer telefonu, imię i nazwisko klienta, akta klienta
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Dostawa towarów i/lub usług
  Opis: Sprzedaż i/lub dostawa towarów lub usług dla klientów
  Cel: Zapewnienie prawidłowej dostawy towarów i/lub usług, umożliwienie śledzenia i śledzenia oraz informacji zwrotnych
  Podstawa prawna: Umowa
  Okres przechowywania: od rozwiązania umowy, przechowywanie przez okres prawny i / lub okres właściwy dla działań prawnych
  Elementy danych: adres domowy, osobisty adres e-mail, osobisty numer telefonu, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, akta klienta, adres firmy, podpis
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Strona internetowa firmy
  Opis: Witryna firmowa, którą mogą odwiedzać klienci, potencjalni klienci i różne strony trzecie
  Cel: Informowanie klientów i potencjalnych klientów
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywania w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia właściwych dla działań prawnych
  Elementy danych: osobisty adres e-mail, dane identyfikacji elektronicznej, elektroniczne dane lokalizacyjne, niezbędne pliki cookie, nazwa klienta, pliki cookie osób trzecich, pliki cookie dotyczące wydajności, marketingowe pliki cookie
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Poszukiwanie klientów
  Opis: Zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach
  Cel: informowanie potencjalnych klientów o towarach i usługach
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Okres przechowywania: wszyscy potencjalni klienci, którzy nie zostali przekonwertowani na klientów, zostaną usunięci po 2 latach
  Pozycje danych: adres domowy, osobisty adres e-mail, osobisty numer telefonu, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, funkcja firmy
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Kamera bezpieczeństwa
  Opis: Twórz i/lub zapisuj obrazy bezpieczeństwa lub wideo.
  Cel: monitorowanie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom, zapobieganie kradzieży…
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Okres przechowywania: Maksymalnie 4 tygodnie, chyba że w przypadku dowodu incydentu: do czasu rozwiązania incydentu
  Pozycje danych: obrazy z kamer bezpieczeństwa, data i godzina
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Formatowanie i obsługa plików klienta
  Opis: Tworzenie pliku klienta i jego obsługa.
  Cel: Świadczenie usług dla klienta
  Podstawa prawna: Umowa
  Okres przechowywania: od rozwiązania umowy, przechowywanie przez okres prawny i / lub okres właściwy dla działań prawnych
  Pozycje danych: adres domowy, osobisty adres e-mail, osobisty numer telefonu, służbowy numer telefonu, data urodzenia/wiek, konto bankowe, dane ubezpieczenia, stan cywilny, płeć, skład rodziny, zajęcia i zainteresowania w czasie wolnym, dowód osobisty, prawo jazdy, imię i nazwisko Klienta, Okoliczności reklamacji/sprawy, Akta Klienta, NIP, Zawód, Podpis
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Rozliczenia i księgowość klientów
  Opis: Obliczenie należnej opłaty lub odszkodowania, opieka nad fakturowaniem i uzyskaniem płatności
  Cel: Zapewnienie prawidłowej płatności
  Podstawa prawna: Umowa
  Okres przechowywania: Od rozwiązania umowy, przechowywania w okresie przedawnienia i/lub okresach przedawnienia właściwych dla działań prawnych
  Pozycje danych: adres domowy, osobisty adres e-mail, konto bankowe, historia płatności, służbowy adres e-mail, nazwa klienta, numer VAT, przegląd płatności, konto klienta, adres firmy, podpis
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Płatności kartą lub aplikacją przez klientów
  Opis: Płatności kartą kredytową, kartą debetową, aplikacją płatniczą…
  Cel: Zapewnienie prawidłowej płatności
  Podstawa prawna: Umowa
  Okres przechowywania: od rozwiązania umowy, przechowywanie przez okres prawny i / lub okres właściwy dla działań prawnych
  Elementy danych: dane karty płatniczej, imię i nazwisko klienta, data i godzina, podpis
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 • Obowiązkowe środki zwalczania nadużyć finansowych
  Opis: informacje dotyczące zwalczania oszustw wymagane przez prawo
  Cel: Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych
  Podstawa prawna: Obowiązek prawny
  Okres przechowywania: od rozwiązania umowy, przechowywanie przez okres prawny i / lub okres właściwy dla działań prawnych
  Pozycje danych: Nazwa klienta, Nazwa zaangażowanej strony
  Dane są przetwarzane na terenie UE
 

Jesteśmy administratorem tych operacji przetwarzania. Jeżeli wyraziłeś zgodę na określone przetwarzanie, zawsze masz prawo wycofać tę zgodę.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wspólnie ocenić, czy możliwy jest między nami stosunek umowny i czy możesz nadal korzystać z naszych towarów i/lub usług.

Przetwarzamy również dane od dostawców. Kiedy zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane o naszych dostawcach, chcemy mieć pewność, że gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy tylko te dane, których naprawdę potrzebujemy i które możemy przetwarzać w ten sposób. W naszych kontaktach z naszymi dostawcami zazwyczaj zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu osoby (osób), która się z nami komunikuje. Gromadzimy również, przetwarzamy i przechowujemy numer VAT naszych dostawców. Jeżeli zapewniamy parkowanie pojazdom naszych dostawców lub dopuszczamy je na nasz teren, możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać numer rejestracyjny oraz dane dotyczące czasu wizyty, jeśli jest to konieczne ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy. Stosujemy środki bezpieczeństwa, które są funkcjonalnie i technicznie zgodne z najlepszymi standardami branżowymi. Przechowujemy dane przez okres przedawnienia i/lub przedawnienia właściwych dla działań prawnych.

Przetwarzanie danych osobowych w Twoim imieniu

Specyfika pracy, którą dla Ciebie wykonujemy powoduje, że możemy być zmuszeni do składania za Ciebie oświadczeń, zgłoszeń, zawiadomień itp., które są sporządzane na podstawie danych osobowych innych osób, które nam przekazujesz. W takim przypadku my jesteśmy podmiotem przetwarzającym, a Ty jesteś administratorem. Zrealizujemy Twoje polecenia dotyczące przetwarzania, ewentualnego podwykonawstwa, losu danych po wygaśnięciu umowy i ewentualnego przekazania danych. Podejmiemy również niezbędne środki bezpieczeństwa i pomożemy Ci w wypełnieniu obowiązków wynikających z RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Być może będziemy musieli współpracować ze stronami trzecimi w celu świadczenia określonych usług lub produktów, takimi jak partnerzy IT, partnerzy ubezpieczeniowi, partnerzy księgowi, doradcy prawni. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do udostępniania Twoich danych osobowych następującym partnerom:

 • Płace i wynagrodzenia pracowników
  Cel: Zapewnienie prawidłowego wynagrodzenia lub wynagrodzenia wszystkich interesariuszy firmy
  Podstawa prawna: Obowiązek prawny
  Pozycje danych: Imię i nazwisko pracownika, Konto bankowe, Obecność w pracy, Adres zamieszkania, Dni zwolnienia lekarskiego, Dane płacowe, Data zatrudnienia, Stan cywilny, Data urodzenia / Wiek, Dni urlopu / urlopu
  Dane są przetwarzane na terenie UE
  Paycover otrzymuje dane
 • Księgowość
  Cel: Zapewnienie prawidłowej księgowości i/lub prawidłowych deklaracji podatkowych i VAT
  Podstawa prawna: Obowiązek prawny
  Pozycje danych: Imię i nazwisko pracownika, Adres domowy, Imię i nazwisko klienta, Nazwisko zaangażowanej strony, Numer VAT, Przegląd płatności, Konto klienta, Adres firmy
  Dane są przetwarzane na terenie UE
  Sanders ACCOUNTING & CONSULTING odbiera dane
 • Media społecznościowe – Facebook/Instagram
  Cel: Promocja firmy i usług
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Pozycje danych: Imię i nazwisko pracownika, Zdjęcia/obrazy, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Elektroniczne dane lokalizacyjne, Imię i nazwisko klienta, Nazwisko zaangażowanej strony, Data i godzina
  Dane są przetwarzane na terenie UE
  META PLATFORMS IRELAND LIMITED (dawniej Facebook) otrzymuje dane
 • Media społecznościowe – Linkedin
  Cel: Promocja firmy i usług
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Pozycje danych: Imię i nazwisko pracownika, Zdjęcia/obrazy, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Elektroniczne dane lokalizacyjne, Imię i nazwisko klienta, Nazwisko zaangażowanej strony, Data i godzina
  Dane są przetwarzane na terenie UE
  LinkedIn Ireland Unlimited Company otrzymuje dane
 • Wsparcie informatyczne
  Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania IT
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Pozycje danych: osobisty adres e-mail, dane identyfikacji elektronicznej, imię i nazwisko klienta
  Dane są przetwarzane na terenie UE
  Converge-IT odbiera dane
 • Analityka witryny i statystyki odwiedzin za pośrednictwem partnera
  Cel: Mierzenie i analiza efektywności serwisu
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes
  Elementy danych: elektroniczne dane identyfikacyjne, elektroniczne dane lokalizacyjne, pliki cookie stron trzecich, data i godzina, pliki cookie dotyczące wydajności
  Dane są przetwarzane na terenie UE
  Google Ireland Limited otrzymuje dane
Jeśli będziemy potrzebować pomocy strony trzeciej, takiej jak prawnik, lekarz lub inny specjalista, poprosimy Cię o zgodę na to, z którą stroną trzecią się skonsultować i jakie dane udostępnić tej stronie. Następnie poprosimy Cię o samodzielne zawarcie umowy z tą stroną trzecią i zwrócimy uwagę, że ta strona trzecia może mieć własną politykę prywatności, która ma zastosowanie do Twoich wzajemnych relacji.
Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, która odsyła Cię do nas, zakładamy, że informacje te zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub za Twoją zgodą. Jeśli tak nie jest, prosimy o natychmiastową informację.

Te osoby trzecie będą zazwyczaj działać jako podmioty przetwarzające dane. Należy pamiętać, że platformy mediów społecznościowych, platformy handlowe i stali partnerzy handlowi są często uważani za współadministratorów.

Jeśli uczestniczysz w rozmowie, spotkaniu, konferencji online,... wiedz, że wszystkie udostępniane przez Ciebie dane są widoczne i/lub słyszalne dla innych uczestników. Pamiętaj o tym, zanim udostępnisz swoje dane osobowe, wideo, audio lub inne dane.

Jeśli nie zgadzasz się na udostępnianie swoich danych, prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli wspólnie ocenić, czy stosunek umowny między nami jest możliwy i czy możesz nadal korzystać z naszych usług i/lub towarów.

Informujemy, że możemy być zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania niektórych danych i ewentualnego przekazywania ich odpowiednim organom. Ponieważ jest to obowiązek prawny, nie możesz sprzeciwić się temu przekazaniu.

Bezpieczeństwo i poufność

Chcemy, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne i poufne, dlatego wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie tych danych osobowych. Procedury te są funkcjonalnie i technicznie zgodne z najlepszymi standardami branżowymi.

Witryna i pliki cookie

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim komputerze mogą zostać zapisane pliki cookie. Pomagają ułatwić odwiedzanie strony i poprawiają Twoje wrażenia. Gdy odwiedzisz naszą stronę, otrzymasz informację o używanych przez nas plikach cookies i poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, serwer sieciowy automatycznie przetwarza również adres IP i/lub nazwę Twojej domeny.

Możemy publikować linki do stron internetowych należących do innych osób i przez nich obsługiwanych. Kliknięcie w taki link przeniesie Cię do innej strony internetowej. Zawsze upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś oświadczenie o ochronie prywatności tej innej witryny, ponieważ może ono różnić się od naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli nie jesteś pewien lub nie możesz zgodzić się z oświadczeniem o ochronie prywatności, zalecamy natychmiastowe opuszczenie danej strony internetowej.

Media społecznościowe

Jeśli korzystasz z funkcji mediów społecznościowych, takich jak przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, który może znajdować się na naszej stronie internetowej, lub jeśli odwiedzasz naszą stronę w mediach społecznościowych, pamiętaj, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez platformę mediów społecznościowych. W ramach tego przetwarzania europejski organ regulacyjny uważa nas i platformę mediów społecznościowych za współadministratorów danych, co oznacza, że ​​wspólnie ustalamy, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe. Możesz dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Informacje na temat przetwarzania przez odpowiednią platformę mediów społecznościowych można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie prywatności. Prosimy o uważne przeczytanie oświadczenia o ochronie prywatności platformy mediów społecznościowych przed odwiedzeniem elementów mediów społecznościowych na naszej stronie lub naszej stronie na platformie mediów społecznościowych.

Jeśli organizujemy wydarzenie takie jak wydarzenie networkingowe, wydarzenie otwierające, premiera itp., mogą być obecni fotografowie lub kamerzyści. Zdjęcia i filmy, które robią, są przeznaczone do wykorzystania w materiałach marketingowych i/lub publikowania na naszych stronach w mediach społecznościowych. Jeśli nie jesteś głównym tematem tych materiałów, zgodnie z wytycznymi organu ochrony danych Twoja wyraźna zgoda na mocy RODO nie jest wymagana. Jeśli jednak sprzeciwiasz się wykorzystaniu materiałów, na których jesteś przedstawiony, poinformuj nas o tym.

Korzystaj ze swoich praw

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) / Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) masz prawo do:

 • Żądać dostępu do swoich danych osobowych (prawo dostępu osoby, której dane dotyczą). Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Żądaj korekty danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Dzięki temu możesz poprawić wszelkie niekompletne lub niedokładne informacje, które posiadamy na Twój temat.
 • Żądaj usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, gdy nie ma ważnego powodu, aby je dalej przechowywać. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, gdy skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec określonego przetwarzania (patrz poniżej).
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a Ty chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie ze względu na Twoją szczególną sytuację. Masz również prawo wnieść sprzeciw, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz zwrócić się do nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeśli masz pytania co do prawidłowości danych lub powodu ich przetwarzania.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 • Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 • Uzyskać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przenieść je do innego administratora (prawo do przenoszenia danych).

W niektórych przypadkach będziemy musieli poprosić Cię o bardziej szczegółowe informacje, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość i upewnić się, że Twoje prawo dostępu do informacji (lub korzystania z innych praw) jest właściwie wykonywane. Podejmujemy ten środek, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione nikomu poza Tobą lub jakiejkolwiek innej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z naszym koordynatorem ds. prywatności Sielke Torremans za pośrednictwem adresu sielke.torremans@fluo-visual.com lub adresu firmy:  

 D'hondt Insurance NV 

Do wiadomości Sielke Torremans 

 Gistelse Steenweg 300 8200 Brugia Belgia 

Organ ochrony danych

Wszelkie skargi lub uwagi można kierować do organu ochrony danych pod następującym adresem:

 Organ ochrony danych 

 Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela http://gegevensbeschermingsautoriteit.be 

PL