BA UITBATING & BA NA LEVERING

BA uitbating wordt wel eens aanzien als de ‘familiale’ verzekering voor de bedrijfswereld. Deze polis dekt immers alle schade aan derden die binnen of buiten het bedrijf is veroorzaakt. Bovendien schieten het aantal schadevorderingen en de geclaimde bedragen pijlsnel de hoogte in … een BA uitbating is dus een must voor elk eigentijds bedrijf!

Schade aan derden dekken

Deze aansprakelijkheidsverzekering komt tussen wanneer één van uw medewerkers schade veroorzaakt aan derden. Zowel letsels, materiële als immateriële schade worden gedekt.

Aangezien niemand op voorhand weet hoeveel de schade zal bedragen, speelt u met deze verzekering op zeker voor het voortbestaan van uw bedrijf

Wat wordt gedekt?

 • BA UITBATING:

Dit gaat om schade veroorzaakt aan derden door mensen of gebouwen, zowel in de onderneming (bv. leveranciers) als daarbuiten (bv. werken bij derden).

  • Letselschade of lichamelijke schade
  • Zaakschade of materiële schade
  • Onstoffelijke schade (al dan niet volgend op bovengenoemde schade)

 

 • BA NA LEVERING:
  • Productaansprakelijkheid: producten na levering
  • Gebrekkig uitgevoerde werken: werken na uitvoering

Mogelijke uitbreidingen

 • Dekking van goederen die aan de verzekerden toevertrouwd zijn om aan te werken
 • Dekking van gehuurde goederen
 • Dekking van (al dan niet toevertrouwde) werkinstrumenten

Premie berekenen voor het pakket

U kunt hier eenvoudig de premie voor uw verzekering berekenen.
NL