BA VRACHTWAGEN / TREKKER

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor vrachtwagens en trekkers is verplicht bij Wet van 21/11/1989. Ze komt tussen bij alle lichamelijke en stoffelijke schade aan derden waarbij uw voertuig verantwoordelijk gesteld wordt.

> Lees meer

OMNIUM VRACHTWAGEN / TREKKER

Een omniumverzekering is voor bedrijfsvoertuigen uiterst nuttig. Er zijn namelijk een aantal specifieke dekkingen zoals schade door lading. Daarnaast doet de omnium uiteraard wat hij hoort te doen: eigen schade dekken.

> Lees meer

RECHTSBIJSTAND VRACHTWAGEN / TREKKER

Juridische hulp bij geschillen met klanten of leveranciers, tot een verzekerd bedrag van 100.000 euro per schadegeval voor diverse dekkingen zoals strafrechtelijke verdediging, burgerlijk verhaal, burgerlijke verdediging, …

> Lees meer

CMR: CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER

U vervoert als transportbedrijf goederen in binnen- en/of buitenland? Een CMR-verzekering is dan sowieso een must. Deze polis komt namelijk tussen wanneer er zich schade, verlies, diefstal, … voordoet tijdens de periode waarin u verantwoordelijk bent voor de goederen.

> Lees meer

CTA: CONTAINER-TRAILERAANSPRAKELIJKHEID

U vervoert als transportbedrijf goederen in binnen- en/of buitenland? Een CMR-verzekering is dan sowieso Een verzekering container-traileraansprakelijkheid, kortweg CTA, is interessant wanneer u regelmatig containers, trailers, aanhangwagens, … huurt of leent. Deze verzekering komt tussen bij schade of verlies van dergelijk gehuurd materiaal.

> Lees meer

BA UITBATING & BA NA LEVERING

BA uitbating wordt wel eens aanzien als de ‘familiale’ verzekering voor de bedrijfswereld. Deze polis dekt immers alle schade aan derden die binnen of buiten het bedrijf is veroorzaakt. Bovendien schieten het aantal schadevorderingen en de geclaimde bedragen pijlsnel de hoogte in … een BA uitbating is dus een must voor elk eigentijds bedrijf!

> Lees meer

PERSONEELSVERZEKERING

Van zodra u één personeelslid in dienst hebt, is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht in België. De verzekering komt op verschillende vlakken tussen wanneer er zich een ongeval voordoet.

> Lees meer

SAFE.T FEATURES

Deze extra preventiemaatregelen zorgen ervoor dat u ieder pakketje veilig op zijn eindbestemming aflevert.

> Lees meer

 

NL