CTA : ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTENER I PRZYCZEPĘ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania kontenerów i naczep, w skrócie CTA, jest interesujące, jeśli regularnie wynajmujesz lub wypożyczasz kontenery, naczepy, ... wynajem lub pożyczenie. Ubezpieczenie to będzie interweniować w przypadku uszkodzenia lub utraty takiego wypożyczonego sprzętu.

Bezpiecznie na drodze z wynajętymi kontenerami

Polisa CTA obejmuje wszystkie wynajmowane naczepy, kontenery, przyczepy, naczepy i podwozia kontenerowe, które ulegają uszkodzeniom na trasie. Pomyśl na przykład o pożarze lub utracie wypożyczonych przedmiotów. To ubezpieczenie nie jest specyficzne dla lokalizacji i może być stosowane do roszczeń w kraju i/lub za granicą. Ubezpieczenie CTA interweniuje również, gdy szkoda wystąpi podczas transportu towarów między różnymi krajami.

Co obejmuje ubezpieczenie ?

  • Utrata lub uszkodzenie spowodowane pożarem, zderzeniem, eksplozją lub uderzeniem pioruna
  • Odpowiedzialność cywilna i kontraktowa wobec właściciela
  • Ubezpieczeniem są objęte także koszty awarii i związane z nimi koszty dodatkowe

Standardowo ubezpieczamy kwotę 25.000 € w ramach pierwszego ryzyka.

Oblicz składkę za pakiet

Tutaj możesz w łatwo obliczyć składkę za swoje ubezpieczenie.
PL