CMR: ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA PRZEWOŹNIKA

Czy jako firma transportowa przewozicie Państwo towary w kraju i/lub za granicą? Wtedy ubezpieczenie CMR jest w każdym przypadku koniecznością. Polisa ta interweniuje w przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży itp. w okresie, w którym jesteś odpowiedzialny za towar.

Dopasowany do każdego rodzaju transportu

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność przewoźnika zgodnie z przepisami CMR lub podobnymi przepisami obowiązującymi w momencie powstania szkody. Uszkodzenia, opóźnienia w dostawie, kradzież, ... To tylko niektóre z zakresów ubezpieczenia. Możemy pójść o krok dalej i - oprócz standardowego zakresu ubezpieczenia - interweniować w przypadku poważnej usterki lub kradzieży ładunku w niesprzęgniętych przyczepach (z uwzględnieniem podwyższonej franszyzy).

Co obejmuje ubezpieczenie ?

  • Uszkodzenie lub utrata towarów przewoźnika
  • Opóźnienie w dostawie zgodnie z przepisami konwencji CMR
  • Kradzież i czynności fizyczne podczas załadunku i rozładunku

Obowiązuje maksymalna kwota interwencji w wysokości 335.000 euro na jedno roszczenie.

Dodatkowe ubezpieczenia w naszej polisie CMR

  • Kradzież całego ładunku w niesprzęgniętych przyczepach, gdy znajdują się one w zamkniętym miejscu (podwyższona franszyza ma zastosowanie w przypadku miejsca niezamkniętego)
  • Poważne wykroczenie

Oblicz składkę za pakiet

Tutaj możesz w łatwo obliczyć składkę za swoje ubezpieczenie.
PL