OC CiĄGNIKA SIODŁOWEGO / CIĘŻARÓWKI

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla samochodów ciężarowych i ciągników jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 21.11.1989 r. Działa w przypadku wszystkich szkód fizycznych i materialnych wyrządzonych osobom trzecim, za które odpowiedzialność ponosi Państwa pojazd.

Szkody wyrządzone osobom trzecim

Ubezpieczenie sprawcy zostanie użyte do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim, od szkód materialnych po trwałe uszkodzenia ciała. Uszkodzenia odzieży i ładunku są również pokrywane do określonej kwoty.

Co obejmuje ubezpieczenie ?

  • Szkody fizyczne i materialne osób trzecich
  • Możliwe rozszerzenie o klauzulę dodatkową. W przypadku wzajemnych uszkodzeń pomiędzy pojazdami z tej samej floty są one traktowane jako osoby trzecie

Oblicz składkę za pakiet

Tutaj możesz w łatwo obliczyć składkę za swoje ubezpieczenie.
PL