CTA: CONTAINER-TRAILERAANSPRAKELIJKHEID

Een verzekering container-traileraansprakelijkheid, kortweg CTA, is interessant wanneer u regelmatig containers, trailers, aanhangwagens, … huurt of leent. Deze verzekering komt tussen bij schade of verlies van dergelijk gehuurd materiaal.

Veilig op weg met gehuurde containers

Een polis CTA komt tussen voor alle gehuurde opleggers, containers, aanhangwagens, trailers en containerchassis die schade lijden onderweg. Denk bijvoorbeeld aan brand of het verlies van de gehuurde stukken. Deze verzekering is niet-plaatsgebonden en kan toegepast worden op schadegevallen in binnen- en/of buitenland. Ook wanneer de schade plaatsvindt tijdens het vrachtvervoer tussen verschillende landen, komt de verzekering CTA tussen.

Wat wordt gedekt?

  • Verlies of schade door brand, botsing, explosie of blikseminslag
  • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid t.o.v. van de eigenaar
  • Depannagekosten en extra kosten, zoals bergings- en bewakingskosten, zijn mee verzekerd.

Standaard verzekeren we hier een bedrag van € 25.000 in eerste risico.

Premie berekenen voor het pakket

U kunt hier eenvoudig de premie voor uw verzekering berekenen.
NL