CMR

U vervoert als koerier goederen in binnen- en/of buitenland? Een CMR-verzekering is dan sowieso een must en wordt tevens ook altijd gevraagd door uw opdrachtgever(s). Deze polis komt namelijk tussen wanneer er zich schade, verlies, diefstal, … voordoet tijdens de periode waarin u verantwoordelijk bent voor de goederen.

Op maat van elk soort transport

Deze verzekering dekt de vervoerdersaansprakelijkheid conform de CMR-wetgeving, of een soortgelijke wet die op het moment van de schade van toepassing is. Schade, laattijdige levering, diefstal, … het zijn maar enkele van de opgenomen dekkingen in de verzekering.

Wat wordt gedekt?

  • Schade of verlies van vervoerde goederen
  • Laattijdige aflevering, conform CMR-wetgeving
  • Diefstal en fysieke verrichtingen tijdens laden en lossen

Hier geldt een maximale tussenkomst van 60.000 euro per schadegeval. Dit kan uitgebreid worden indien gewenst.

Premie berekenen voor het pakket

U kunt hier eenvoudig de premie voor uw verzekering berekenen.
NL